Naszym pracownikom gwarantujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilną pracę
 • Rozwój zawodowy
 • Bogaty pakiet socjalny

 

Rozwój zawodowy

Oferujemy kursy i szkolenia UDT na uprawnienia spawalnicze oraz obsługę suwnic i wózków widłowych.

 

 

Bogaty pakiet socjalny

Dopłaty

 • dopłaty do wypoczynku urlopowego w kraju lub zagranicą, w formie wczasów zorganizowanych, wczasów profilaktycznych, rehabilitacyjnych i sanatoriów zakupionych od podmiotów uprawionych do ich organizacji lub sprzedaży;
 • dopłaty do półkolonii, kolonii, zimowisk, zielonych przedszkoli i szkół oraz obozów w kraju i zagranicą, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych dla dzieci i młodzieży;
 • dopłaty do udziału w różnych formach działalności kulturalno-oświatowej
 • i sportowo-rekreacyjnej w postaci:
  a) zakupu biletów, karnetów i innych usług o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowo-rekreacyjnym;
  b) zakup biletów lub karnetów uprawniających do korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych;

 

Pomoc materialna

 • pomoc materialną (rzeczową lub finansową) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, życiowej, losowej i rodzinnej;
 • pomoc związaną z opieką nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego;
 • pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczek;
 • „w okresie Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia przedstawiciel załogi w porozumieniu z pracodawcą może zdecydować o przyznaniu pomocy materialnej uprawnionym pracownikom w postaci talonów/bonów towarowych. Za każdym razem wartość przyznawanych bonów/talonów będzie uzależniana od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danej osoby.

 

Posiłki

W okresie zimowym począwszy od listopada do końca marca pracownicy otrzymują ciepłe posiłki regeneracyjne.

 

Imprezy firmowe o charakterze kulturalno-oświatowym oraz sportowo-rekreacyjnym

Raz w roku organizujemy dwu lub trzy dniowe wycieczki po Polsce oraz festyn rodzinny na przełomie sierpnia i września.

 

 

Zaangażowanie w regionie

Od lat jesteśmy corocznymi laureatami Diamentów Miesięcznika Forbes i Gazel Biznesu, w 2024 w kategorii powyżej 250 milionów złotych przychodu.

Wspieramy finansowo społeczność lokalną. Jesteśmy głównym sponsorem drużyny piłkarskiej Pomorzanin-Serock. Sponsorujemy oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie i Gościeradzu. Rokrocznie jesteśmy sponsorem wydarzenia kulturalnego „Arie na Plaży – Ryszard Smęda zaprasza” w Pieczyskach. Wspieramy Szkołę Podstawowa nr 18 w Łęgnowie w zakupie podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin potrzebujących.