Opis

EKO-4 jest najnowszym produktem, stworzonym przez centrum innowacji firmy Pol-Osteg. Jest to lekki kontener hakowy dedykowany do transportu złomu, odpadów komunalnych, materiałów przestrzennych itp. Istnieje możliwość zastosowania na poszycie kontenera wysokowytrzymałych stali Hardox, Raex, Domex, Optim.

CZTERY SPOSOBY WYKORZYSTANIA INNOWACYJNYCH POWIERZCHNI REKLAMOWYCH:

MOCNE STRONY LEKKIEGO KONTENERA EKO-4:

Kontener EKO-4

| Produkt chroniony prawem – No 001987298 |

Kontener EKO-4 świadectwo rejestracji